Veckans citat

Det är 10 år sedan jag testade Hot yoga för första gången och mitt första pass på 90 minuter i 40 grader glömmer jag aldrig.
Det var extremt fysiskt krävande men kanske framförallt en psykisk utmaning. För mig handlar yoga om balans, styrka och smidighet men också om att utveckla mitt fokus och förhållningssätt till motstånd och hinder. Yoga är inte bara en träningsform utan du praktiserar även ett förhållningssätt till dig själv och livet. Det tycker jag Hot yoga instruktören Erik Persson satte ord på när hon sa ”Det är inte förrän du provar som du vet var dina gränser går”